fasnu

binxo

ni'o di'e cu liste lo fasnu de'i 1986moi .i [na gendra]

jbena

binxo

ni'o di'e cu liste lo jbena de'i 1986moi .i [na gendra]

 • de'i 5 la pamast. la'o zoi. Teppei Koike zoi. noi ke'a cu ponjo ke xeldraci bo gasnu je sagygau cu jbena .i
 • de'i 8 la pamast. la'o zoi. Jaclyn Linetsky zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 17 la pamast. la'o zoi. Hale Appleman zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 24 la pamast. la'o zoi. Mischa Barton zoi. noi ke'a cu brito jbena merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 29 la pamast. la'o zoi. Drew Tyler Bell zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 6 la remast. la'o zoi. Alice Greczyn zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 7 la remast. la'o zoi. Deanna Casaluce zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 14 la remast. la'o zoi. Aschwin Wildeboer zoi. noi ke'a cu spano limgau cu jbena .i
 • de'i 19 la remast. la'o zoi. Maria Mena zoi. noi ke'a cu gugdrnorge sagygau cu jbena .i
 • de'i 21 la remast. la'o zoi. Charlotte Church zoi. noi ke'a cu mraigo sagygau cu jbena .i
 • de'i 22 la remast. la'o zoi. Miko Hughes zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 23 la remast. la'o zoi. Holly Brook zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i 25 la remast. la'o zoi. Justin Berfield zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 25 la remast. la'o zoi. Danny Saucedo zoi. noi ke'a cu sfe'ero sagygau cu jbena .i
 • de'i 26 la remast. la'o zoi. Crystal Kay zoi. noi ke'a cu ponjo sagygau cu jbena .i
 • de'i 3 la cimast. la'o zoi. Stacie Orrico zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 4 la cimast. la'o zoi. Margo Harshman zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 6 la cimast. la'o zoi. Eli Marienthal zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 9 la cimast. la'o zoi. Brittany Snow zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 20 la cimast. la'o zoi. Dean Geyer zoi. noi ke'a cu sralo ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 23 la cimast. la'o zoi. Steven Strait zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 30 la cimast. la'o zoi. Beni Arashiro zoi. noi ke'a cu ponjo sagygau cu jbena .i
 • de'i 3 la vomast. la'o zoi. Amanda Bynes zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 9 la vomast. la'o zoi. Leighton Meester zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 10 la vomast. la'o zoi. Ayesha Takia zoi. noi ke'a cu xindo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 22 la vomast. la'o zoi. Amber Heard zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 7 la mumast. la'o zoi. Mark Furze zoi. noi ke'a cu sralo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 12 la mumast. la'o zoi. Emily VanCamp zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 16 la mumast. la'o zoi. Megan Fox zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 17 la mumast. la'o zoi. Tahj Mowry zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 19 la mumast. la'o zoi. Eric Lloyd zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 21 la mumast. la'o zoi. Myra zoi. noi ke'a cu mexno joi merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 24 la mumast. la'o zoi. Jordan Metcalfe zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 25 la mumast. la'o zoi. Juri Ueno zoi. noi ke'a cu ponjo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 25 la mumast. la'o zoi. Geraint Thomas zoi. noi ke'a cu mraigo ke relxilma'e gasnu cu jbena .i
 • de'i 28 la mumast. la'o zoi. Joseph Cross zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 31 la mumast. la'o zoi. Melissa McIntyre zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 3 la xamast. la'o zoi. Brenden Richard Jefferson zoi. noi ke'a cu friko joi merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 4 la xamast. la'o zoi. Shane Kippel zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 9 la xamast. la'o zoi. Adamo Ruggiero zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 11 la xamast. la'o zoi. Shia LaBeouf zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 13 la xamast. la'o zoi. Mary-Kate Olsen zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 13 la xamast. la'o zoi. Ashley Olsen zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 13 la xamast. la'o zoi. Kat Dennings zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 24 la xamast. la'o zoi. Solange Knowles zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 25 la xamast. la'o zoi. Aya Matsuura zoi. noi ke'a cu ponjo sagygau cu jbena .i
 • de'i 26 la xamast. la'o zoi. Casey Desmond zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 28 la xamast. la'o zoi. Shadia Simmons zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 28 la xamast. la'o zoi. Kellie Pickler zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 29 la xamast. la'o zoi. Austin Drage zoi. noi ke'a cu brito sagygau cu jbena .i
 • de'i 9 la zemast. la'o zoi. Kiely Williams zoi. noi ke'a cu merko ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 23 la zemast. la'o zoi. Reece Ritchie zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 24 la zemast. la'o zoi. Megan Park zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 27 la zemast. la'o zoi. Courtney Kupets zoi. noi ke'a cu merko zajba cu jbena .i
 • de'i 28 la zemast. la'o zoi. Alexandra Chando zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 8 la bimast. la'o zoi. Peyton List zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 9 la bimast. la'o zoi. Vanessa Morley zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 14 la bimast. la'o zoi. Terin Humphrey zoi. noi ke'a cu merko zajba cu jbena .i
 • de'i 16 la bimast. la'o zoi. Shawn Pyfrom zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 20 la bimast. la raubert.klark. no'u la'o zoi. Robert Clark zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 26 la bimast. la'o zoi. Cassie zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 29 la bimast. la'o zoi. Lauren Collins zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 12 la somast. la'o zoi. Yang Mi zoi. noi ke'a cu jungo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 12 la somast. la'o zoi. Emmy Rossum zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci bo gasnu je sagygau cu jbena .i
 • de'i 14 la somast. la'o zoi. A.J. Trauth zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 16 la somast. la'o zoi. Kyla Pratt zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 19 la somast. la'o zoi. Gerald Ciolek zoi. noi ke'a cu dotco ke relxilma'e gasnu cu jbena .i
 • de'i 26 la somast. la'o zoi. Ashley Leggat zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 1 la daumast. la'o zoi. Jurnee Smollett zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 1 la daumast. la'o zoi. Sayaka zoi. noi ke'a cu ponjo sagygau cu jbena .i
 • de'i 2 la daumast. la'o zoi. Camilla Belle zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 4 la daumast. la'o zoi. Yuridia zoi. noi ke'a cu mexno sagygau cu jbena .i
 • de'i 6 la daumast. la'o zoi. Olivia Thirlby zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 6 la daumast. la'o zoi. Tereza Kerndlová zoi. noi ke'a cu tce'exo sagygau cu jbena .i
 • de'i 9 la daumast. la'o zoi. Laure Manaudou zoi. noi ke'a cu fraso limgau cu jbena .i
 • de'i 12 la daumast. la'o zoi. Marcus T. Paulk zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 14 la daumast. la'o zoi. Skyler Shaye zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 20 la daumast. la'o zoi. Priyanka Sharma zoi. noi ke'a cu xindo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 21 la daumast. la'o zoi. Alex Kew zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 23 la daumast. la'o zoi. Briana Evigan zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 31 la daumast. la'o zoi. Christie Hayes zoi. noi ke'a cu sralo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 1 la feimast. la'o zoi. Penn Badgley zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 2 la feimast. la'o zoi. Lara Sacher zoi. noi ke'a cu sralo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 2 la feimast. la'o zoi. Erika Jo zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i 4 la feimast. la'o zoi. Alexz Johnson zoi. noi ke'a cu kadno ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 10 la feimast. la'o zoi. Josh Peck zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 16 la feimast. la'o zoi. Saeko zoi. noi ke'a cu ponjo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 20 la feimast. la'o zoi. Oli Sykes zoi. noi ke'a cu brito ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i 25 la feimast. la'o zoi. Katie Cassidy zoi. noi ke'a cu merko ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 26 la feimast. la'o zoi. Trevor Morgan zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 8 la gaimast. la'o zoi. Amir Khan zoi. noi ke'a cu brito ke darxi kelci cu jbena .i
 • de'i 8 la gaimast. la'o zoi. Kate Voegele zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i 12 la gaimast. la'o zoi. Thomas Wansey zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 17 la gaimast. la'o zoi. Vanessa Zima zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena

mrobi'o

binxo

ni'o di'e cu liste lo mrobi'o de'i 1986moi .i [na gendra]

 • de'i 2 la pamast. la'o zoi. Una Merkel zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1903moi toi .i
 • de'i 7 la pamast. la'o zoi. Juan Rulfo zoi. noi ke'a cu mexno ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1917moi toi .i
 • de'i 14 la pamast. la'o zoi. Donna Reed zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1921moi toi .i
 • de'i 14 la pamast. la'o zoi. Daniel Balavoine zoi. noi ke'a cu fraso ke sagygau je sagyfi'i bo ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1952moi toi .i
 • de'i 23 la pamast. la'o zoi. Joseph Beuys zoi. noi ke'a cu dotco larcygau cu mrobi'o to jbena filo 1921moi toi .i
 • de'i 24 la pamast. la'o zoi. Gordon MacRae zoi. noi ke'a cu merko ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1921moi toi .i
 • de'i 28 la pamast. la'o zoi. Shruti Haasan zoi. noi ke'a cu xindo ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 29 la pamast. la'o zoi. Leif Erickson zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci bo gasnu je sagygau cu mrobi'o to jbena filo 1911moi toi .i
 • de'i 11 la remast. la'o zoi. Frank Herbert zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1920moi toi .i
 • de'i 17 la remast. la'o zoi. Jiddu Krishnamurti zoi. noi ke'a cu xindo pijyskegau cu mrobi'o to jbena filo 1895moi toi .i
 • de'i 19 la remast. la'o zoi. Adolfo Celi zoi. noi ke'a cu me la .italian. ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1922moi toi .i
 • de'i 21 la remast. la'o zoi. Helen Hooven Santmyer zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1895moi toi .i
 • de'i 28 la remast. la'o zoi. Laura Z. Hobson zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1900moi toi .i
 • de'i 4 la cimast. la'o zoi. Howard Greenfield zoi. noi ke'a cu merko ke sagyfi'i ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1936moi toi .i
 • de'i 6 la cimast. la'o zoi. Georgia O'Keeffe zoi. noi ke'a cu merko ke cinta larcygau cu mrobi'o to jbena filo 1887moi toi .i
 • de'i 14 la cimast. la'o zoi. Jamie Bell zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 18 la cimast. la'o zoi. Bernard Malamud zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1914moi toi .i
 • de'i 22 la cimast. la'o zoi. Mark Dinning zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu mrobi'o to jbena filo 1933moi toi .i
 • de'i 22 la cimast. la'o zoi. Charles Starrett zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1903moi toi .i
 • de'i 30 la cimast. la'o zoi. James Cagney zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1899moi toi .i
 • de'i 10 la vomast. la'o zoi. Linda Creed zoi. noi ke'a cu merko ke sagyfi'i ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1949moi toi .i
 • de'i 12 la vomast. la'o zoi. Valentin Kataev zoi. noi ke'a cu rusko ke finti ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i 23 la vomast. la'o zoi. Harold Arlen zoi. noi ke'a cu merko ke zgifi'i ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1905moi toi .i
 • de'i 26 la vomast. la'o zoi. Bessie Love zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1898moi toi .i
 • de'i 26 la vomast. la'o zoi. Dechko Uzunov zoi. noi ke'a cu bolgaro ke cinta larcygau cu mrobi'o to jbena filo 1899moi toi .i
 • de'i 2 la mumast. la djeims.kerk. no'u la'o zoi. James Kirk zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 6 la mumast. la'o zoi. Tyler Hynes zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 7 la mumast. la'o zoi. Jeffrey Mylett zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1949moi toi .i
 • de'i 8 la mumast. la'o zoi. Ernle Bradford zoi. noi ke'a cu brito ke cirgau je finti bo ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1922moi toi .i
 • de'i 12 la mumast. la'o zoi. Elisabeth Bergner zoi. noi ke'a cu me la .osteraix. ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 14 la mumast. la'o zoi. Camila Sodi zoi. noi ke'a cu mexno ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 15 la mumast. la'o zoi. Theodore White zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i 19 la mumast. la'o zoi. Jimmy Lyons zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu mrobi'o to jbena filo 1931moi toi .i
 • de'i 31 la mumast. la'o zoi. Jane Frank (Jane Schenthal Frank) zoi. noi ke'a cu merko larcygau cu mrobi'o .i
 • de'i 6 la xamast. la'o zoi. Bhavana Balachandran zoi. noi ke'a cu xindo ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 13 la xamast. la'o zoi. Benny Goodman zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu mrobi'o .i
 • de'i 14 la xamast. la'o zoi. Alan Jay Lerner zoi. noi ke'a cu merko ke zgifi'i ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i 14 la xamast. la'o zoi. Jorge Luis Borges zoi. noi ke'a cu gento ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1899moi toi .i
 • de'i 2 la zemast. la'o zoi. Lindsay Lohan zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci bo gasnu je sagygau cu mrobi'o .i
 • de'i 3 la zemast. la'o zoi. Rudy Vallee zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu mrobi'o .i
 • de'i 4 la zemast. la'o zoi. Takahisa Masuda zoi. noi ke'a cu ponjo sagygau cu mrobi'o .i
 • de'i 19 la bimast. la'o zoi. Hermione Baddeley zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1906moi toi .i
 • de'i 20 la bimast. la'o zoi. Milton Acorn zoi. noi ke'a cu kadno pemgau cu mrobi'o to jbena filo 1923moi toi .i
 • de'i 1 la somast. la'o zoi. Murray Hamilton zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1923moi toi .i
 • de'i 6 la somast. la'o zoi. Blanche Sweet zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1895moi toi .i
 • de'i 18 la somast. la'o zoi. Pat Phoenix zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1923moi toi .i
 • de'i 5 la daumast. la'o zoi. James H. Wilkinson zoi. noi ke'a cu brito cmacygau cu mrobi'o to jbena filo 1919moi toi .i
 • de'i 10 la daumast. la'o zoi. Gleb Wataghin zoi. noi ke'a cu vukro jbena me la .italian. termu'eskegau cu mrobi'o to jbena filo 1899moi toi .i
 • de'i 14 la daumast. la'o zoi. Keenan Wynn zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1916moi toi .i
 • de'i 28 la daumast. la'o zoi. John Braine zoi. noi ke'a cu brito ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1922moi toi .i
 • de'i 29 la daumast. la'o zoi. Mimis Fotopoulos zoi. noi ke'a cu xelso ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 1 la feimast. la'o zoi. Serge Garant zoi. noi ke'a cu fraso joi kadno ke zgifi'i bo ci'argau je zgiterbe'e cu mrobi'o .i
 • de'i 4 la feimast. la'o zoi. Kurt Hirsch zoi. noi ke'a cu dotco cmacygau cu mrobi'o .i
 • de'i 21 la feimast. la'o zoi. Marcelino Sanchez zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 22 la feimast. la'o zoi. William Bradford Huie zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i 22 la feimast. la'o zoi. Scatman Crothers zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 28 la feimast. la'o zoi. Herb Vigran zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i 29 la feimast. la'o zoi. Cary Grant zoi. noi ke'a cu brito jbena merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1904moi toi .i
 • de'i 10 la gaimast. la'o zoi. Susan Cabot zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1927moi toi .i
 • de'i 19 la gaimast. la'o zoi. V. C. Andrews zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i 24 la gaimast. la'o zoi. Gardner Fox zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1911moi toi .i
 • de'i 31 la gaimast. la'o zoi. Lloyd Haynes zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o