sozma'i 26moi

(Redirected from 26moi xlima'i bo djedi)

ni'o lo 26moi xlima'i bo djedi cu rexamoi djedi fi'o masti le xlima'i noi ke'a cu somoi masti

fasnuEdit

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 26moi djedi fi'o masti lo xlima'i .i

jbenaEdit

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i lo 26moi djedi fi'o masti lo xlima'i .i