zelma'i 2moi

(Redirected from 2moi mlajukma'i bo djedi)

ni'o lo 2moi mlajukma'i bo djedi cu remoi djedi fi'o masti le mlajukma'i noi ke'a cu zemoi masti .i lo 1moi mlajukma'i bo djedi cu purlamdei .ije lo 3moi mlajukma'i bo djedi cu bavlamdei

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 2moi mlajukma'i bo djedi .i

mrobi'ostika

ni'o di'e cu liste le mrobi'o de'i lo 2moi mlajukma'i bo djedi .i