ni'o lo 24moi cinfyma'i bordei cu revomoi djedi fi'o masti le cinfyma'i noi ke'a cu bimoi masti

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 24moi djedi cinfyma'i .i