49 jinmrkadmublajinmetinci
Ga

In

Tl
tolsteci
cmene, sinxa, namcu blajinme, In, 49
djuno

ni'o lo blajinme goi ko'a cu ratni li 49 li 114pi818 fi'o sinxa la'o xy. In xy. gi'e rirci je ranti je ploka'e jbijinme fi'o simsa le jinmrmalume .e le fasyjinme

ralju steci binxo

gundi terpilno binxo

jmive terpilno binxo

citri binxo

terkunra binxo

teryratni binxo

kanro joi javni steci binxo