blajinme

49 jinmrkadmublajinmetinci
Ga

In

Tl
In-TableImage.svg
tolsteci
cmene, sinxa, namcu blajinme, In, 49
djuno

ni'o lo blajinme goi ko'a cu ratni li 49 li 114pi818 fi'o sinxa la'o xy. In xy. gi'e rirci je ranti je ploka'e jbijinme fi'o simsa le jinmrmalume .e le fasyjinme

ralju stecistika

gundi terpilnostika

jmive terpilnostika

citristika

terkunrastika

teryratnistika

kanro joi javni stecistika