49 jinmrkadmublajinmetinci
Ga

In

Tl
tolsteci
cmene, sinxa, namcu blajinme, In, 49
djuno

ni'o lo blajinme goi ko'a cu ratni li 49 li 114pi818 fi'o sinxa la'o xy. In xy. gi'e rirci je ranti je ploka'e jbijinme fi'o simsa le jinmrmalume .e le fasyjinme

ralju steci

binxo

gundi terpilno

binxo

jmive terpilno

binxo

citri

binxo

terkunra

binxo

teryratni

binxo

kanro joi javni steci

binxo