cibma'i 4moi

ni'o lo 4moi fipma'i bo djedi cu vomoi djedi fi'o masti le fipma'i noi ke'a cu cimoi masti

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 4moi fipma'i bo djedi .i

jbenastika

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i lo 4moi fipma'i bo djedi .i

mrobi'ostika

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i lo 4moi fipma'i bo djedi