lo cladakyxa'i to claba'exa'i toi cu xarci gi'e se pagbu lo clani balre .iva'i lo go'i cu clani dakfu gi'e se pilno fi tu'a lo xarci

pixra lo cladakyxa'i poi xelveto

ni'o so'e cladakyxa'i pu se pilno ca lo tcepru .icaku cy se pilno fi tu'a lo larcu ku jo'u lo skina