lo si'o jacke'o cu treci'e gradu fi lo nilgla .i ca'edai lo djacu cu cibytcinyrunme lo jacke'o be li no .i ca'edai lo djacu cu cibytcinyfebvi lo jacke'o be li panono .i

kelvo