104 jinmrlorensijinmlruterfordijinmrdubni
Hf

Rf

(Upq)
tolsteci
cmene, sinxa, namcu jinmlruterfordi, Rf, 104
djuno

ni'o lo jinmlruterfordi goi ko'a cu ratni li 104 li 265 fi'o sinxa la'o xy. Rf xy. gi'e dirce je rutni jinme

ralju steci

binxo

gundi terpilno

binxo

jmive terpilno

binxo

citri

binxo

terkunra

binxo

teryratni

binxo

kanro joi javni steci

binxo