71 jinmrtiterbijinmrlutetijinmrxafni
Y

Lu

Lr
tolsteci
cmene, sinxa, namcu jinmrluteti, Lu, 71
djuno

ni'o lo jinmrluteti goi ko'a cu ratni li 71 li 174pi967 fi'o sinxa la'o xy. Lu xy. gi'e rijblabi je sfefurfanta jinme

ralju steci

binxo

gundi terpilno

binxo

jmive terpilno

binxo

citri

binxo

terkunra

binxo

teryratni

binxo

kanro joi javni steci

binxo