102 jinmrmendelevijinmrnobelijinmrlorensi
Yb

No

(Uqb)
tolsteci
cmene, sinxa, namcu jinmrnobeli, No, 102
djuno

ni'o lo jinmrnobeli goi ko'a cu ratni li 102 li 259 fi'o sinxa la'o xy. No xy. gi'e dirce je runti jinme

ralju steci binxo

gundi terpilno binxo

jmive terpilno binxo

citri binxo

terkunra binxo

teryratni binxo

kanro joi javni steci binxo