le junbau no'u la'o py 汉语 py cu bangu le jungo ke prenu gubyseltru prenu .i ji'i parebiki'oki'o le prenu cu kakne tavla bau le junbau