la'o gy. maikrosaft .gy. cu barda ke merko ke samtci kagni fi'o cfagau me la'o ly. bil. geits .ly.

maikrosaft

.i la maikrosaft. zerfu'e lenu na pairnu'i jivna ku

.i la maikrosaft. cu pu finti la .uindoz. po'u lo samcmu