lai pavma'i 1moi cu selcmi lo 1moi djetei po'e lo 1moi ma'irtei vede'i la gregori,an

fasnu

binxo

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i 1 la pamast. .i

jbena

binxo

ni'o di'e cu liste le jbena de'i 1 la pamast. .i

mrobi'o

binxo

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i 1 la pamast. .i