pavma'i 1moi

lai pavma'i 1moi cu selcmi lo 1moi djetei po'e lo 1moi ma'irtei vede'i la gregori,an

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i 1 la pamast. .i

jbenastika

ni'o di'e cu liste le jbena de'i 1 la pamast. .i

mrobi'ostika

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i 1 la pamast. .i