lai pavma'i 2moi cu selcmi lo 2moi djetei po'e lo 1moi ma'irtei vede'i la gregori,an

fasnu binxo

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i 2 la pamast. .i

jbena binxo

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i 2 la pamast. .i

mrobi'o binxo

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i 2 la pamast. .i