pavma'i 3moi

lai pavma'i 3moi cu selcmi lo 3moi djetei po'e lo 1moi ma'irtei vede'i la gregoria,n

fasnuEdit

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i 3 la pamast. .i

jbenaEdit

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i 3 la pamast. .i

mrobi'oEdit

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i 3 la pamast. .i