lai pavma'i 4moi cu selcmi lo 4moi djetei po'e lo 1moi ma'irtei vede'i la gregoria,n

fasnu Edit

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i 4 la pamast. .i

jbena Edit

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i 4 la pamast. .i

mrobi'o Edit

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i 4 la pamast. .i