pavnonma'i 29moi

ni'o lo 29moi ci'urma'i bo djedi cu resomoi djedi fi'o masti le ci'urma'i noi ke'a cu panomoi masti

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 29moi djedi fi'o masti lo ci'urma'i .i