pavypavma'i 8moi

ni'o lo 8moi rebjukma'i bo djedi cu bimoi djedi fi'o masti le rebjukma'i noi ke'a cu papamoi masti

fasnuEdit

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 8moi djedi fi'o masti lo rebjukma'i .i