ca'e zo relcimdyna'u cu sinxa ro namcu poi li ce'u du li .abu ka'o by. (to .abu su'i by. bi'epi'i ka'o poi li ce'ute'a2 du li ni'u 1 toi)

.ije li .abu ka'o by. su'i cy. ka'o dy. du li .abu bi'esu'i cy. ka'o by. bi'esu'i dy. .ije li .abu ka'o by. pi'i cy. ka'o dy. du li vei .abu bi'epi'i cy. vu'u by. bi'epi'i dy. ve'o ka'o vei .abu bi'epi'i dy. su'i by. bi'epi'i cy. ve'o .ije li .abute'aby. du li te'a vei de'o .abu pi'i by. ve'o

ni'o lo'i relcimdyna'u se klesi lo'i mrena'u gi'e klesi lo'i voncimdyna'u