relma'i 11moi

ni'o 11 la remast. cu 11moi djedi fi'o masti la remast. noi ke'a cu remoi masti .i 10 la remast. cu purlamdei .ije 12 la remast. cu bavlamdei

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 11moi jaurbeima'i bo djedi .i

jbenastika

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i lo 11moi jaurbeima'i bo djedi .i

mrobi'ostika