gleki: Difference between revisions

Created page with "ni'o djica fa ro prenu fe lo ka '''gleki''' kei .i cu'u la ''.aristoteles.'' ku<ref>ve cu'u la ''.nikomakos. marde ke 1 moi cukta'' .i 7 moi pagbu .i tcidu fe la'e la'o .urli...."
(Created page with "ni'o djica fa ro prenu fe lo ka '''gleki''' kei .i cu'u la ''.aristoteles.'' ku<ref>ve cu'u la ''.nikomakos. marde ke 1 moi cukta'' .i 7 moi pagbu .i tcidu fe la'e la'o .urli....")
(No difference)