sozma'i 26moi

ni'o lo 26moi xlima'i bo djedi cu rexamoi djedi fi'o masti le xlima'i noi ke'a cu somoi masti

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 26moi djedi fi'o masti lo xlima'i .i

jbenastika

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i lo 26moi djedi fi'o masti lo xlima'i .i