xavma'i 6moi

ni'o lo 6moi matsi'uma'i bordei cu xamoi djedi fi'o masti le matsi'uma'i noi ke'a cu xamoi masti

fasnustika

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 6moi djedi matsi'uma'i .i

jbenastika

mrobi'ostika