ni'o la .begy'gu'e. goi ko'a zi'e no'u la .begygu'e.zei prenu gubyseltru cu snanu xazdo gugde .i la xingu'e sruri ko'a lo stuna .e lo berti .e lo stici .i ko'a lamji be'a la xindo braxamsi

la begygu'e.zei prenu gubyseltru
no'u la'o Gônoprojatontri Bangladesh
lanci be la begygu'e
lanci be la begygu'e
naisni be la begygu'e
naisni be la begygu'e
.i lanci .i xaclanci
.i gugbau fa le begybau
.i raltca fa la dakas
.i truja'a fa la zilur.raman
.i pitki'otre li 147 570
.i xabju fa 161 083 000 da
.i jdini fa lo'e takas
.i jo'ai co'a gugde de'i le 26moi civma'i 1971moi: le raualpindis.zei tertu'i
.i kibrntuludu fa zoi zoi. .bd .zoi
.i datygu'e fonjudri fa zoi zoi. +880 .zoi


 
zdotu'a

afyganisTAN · begygu'e · berti zei .tcosyn · bidgu'e · brogu'e · djogu'e · iran · jugygu'e · kazaksTAN · kisygu'e · ku,uait · lu'orgu'e · laus · mejgu'e · mongolo · nepal · pilipinas · pongu'e · raksygu'e · rukygu'e · singapura · snanu zei .xanguk · sofygu'e · tais · turk · vietnam · xingu'e
dcosyn/xanguk