ni'o la mejgu'e goi ko'a zi'e no'u la'o my malaysia my cu xazdo gugde be'a lo bidgu'e vu'a lo berti jungo xamsi

la mejgu'e
no'u la'o my. malaysia my.
lanci be la mejgu'e
lanci be la mejgu'e
naisni be la mejgu'e
naisni be la mejgu'e
.i lanci .i xaclanci
.i gugbau fa lo mejbau
.i raltca fa la kuala lumpurs


 
zdotu'a

afyganisTAN · begygu'e · berti zei .tcosyn · bidgu'e · brogu'e · djogu'e · iran · jugygu'e · kazaksTAN · kisygu'e · ku,uait · lu'orgu'e · laus · mejgu'e · mongolo · nepal · pilipinas · pongu'e · raksygu'e · rukygu'e · singapura · snanu zei .xanguk · sofygu'e · tais · turk · vietnam · xingu'e
dcosyn/xanguk