fi'orxruki

ni'o lo fi'orxruki cu cipni la'o .ly. Numididae .ly gi'e xabju lo fi'ortu'a .i fi'orxruki vo jijyjutsi gi'e xa frejutsi

?fi'orxruki
saske terganzu
baljutsi: Animalia
Division: Aves
xadytaijutsi: Chordata
grijutsi: Galliformes
lazyjutsi: Numididae
me. de Sélys Longchamps .me 1842
  • .i lo fi'orxruki be la labycutne cu cipni la'o .ly. Agelastes meleagrides .ly
  • .i lo fi'orxruki be la xekri cu cipni la'o .ly. Agelastes niger .ly
  • .i lo fi'orxruki be la jarstedu cu cipni la'o .ly. Numida meleagris .ly
  • .i lo fi'orxruki be la mapku cu cipni la'o .ly. Guttera pucherani .ly
  • .i lo fi'orxruki be la sedypi'u cu cipni la'o .ly. Guttera plumifera .ly
  • .i lo fi'orxruki be la mrocticpi cu cipni la'o .ly. Acryllium vulturinum .ly