Difference between revisions of "fi'orxruki"

Created page with "ni'o lo '''fi'orxruki''' cu cipni la'o .ly. Numididae .ly gi'e xabju lo fi'ortu'a .i fi'orxruki vo jijyjutsi gi'e xa frejutsi * .i lo fi'orxruki be la labycutn..."
(Created page with "ni'o lo '''fi'orxruki''' cu cipni la'o .ly. Numididae .ly gi'e xabju lo fi'ortu'a .i fi'orxruki vo jijyjutsi gi'e xa frejutsi * .i lo fi'orxruki be la labycutn...")
(No difference)