zelma'i 1moi

ni'o lo 1moi mlajukma'i bo djedi cu pamoi djedi fi'o masti le mlajukma'i noi ke'a cu zemoi masti .i lo 30moi matsi'uma'i bo djedi cu purlamdei .ije 2moi mlajukma'i bo djedi cu bavlamdei

fasnuEdit

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 1moi mlajukma'i bo djedi .i

jbenaEdit

mrobi'oEdit

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i lo 1moi mlajukma'i bo djedi .i